XIV. setkání absolventů ČZU v Praze po 25 letech

Dne 22. září 2017 se na ČZU sešlo sto jedenáct absolventů, kteří promovali v roce 1992. Odpolední program, zaměřený především na představení fakult, se nesl v komornějším duchu. Prezentace současné podoby fakult přímo od jednotlivých děkanů a exkurze do demonstračních stájí či do pivovaru sledovaly desítky absolventů. Mnozí si na setkání vyhradili celý den, jiní dorazili až na hlavní bod programu, tradiční společenské setkání, které bylo zahájeno v 18:00 hod. v menze. Přítomné přivítal rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c., koordinátor klubu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. a zástupci vedení fakult. K přátelské atmosféře přispěl hudební soubor ČZU LIfe Orchestra a ve večerních hodinách pak oživil studentskou atmosféru dávných let DJ Míla. Spokojení posluchači i tanečníci ho propustili domů až před půlnocí. Mezi všemi vzpomínkami, vtipkováním a vyprávěním, kam koho život zavál, se rodily pestré nápady na další spolupráci s Alma mater. Vždyť, jak hlásá heslo Klubu absolventů ČZU, promocí to nekončí!

 

Fotodokumentace ze setkání zde

Videosestrih ze setkání naleznete zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu