11. setkání absolventů VŠZ po padesáti letech - 2016

Dne 10. května 2016 uvítala Česká zemědělská univerzita v Praze své absolventy, kteří úspěšně ukončili studium v roce 1966. Setkání se zúčastnilo 134 tehdejších studentů z Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Mechanizační fakulty. Účastníci si prohlédli areál i interiéry fakultních budov a zúčastnili se slavnostní vědecké rady. Příjemnou atmosféru zpestřilo vystoupení univerzitního hudebního orchestru ČZU Life Orchestra a Trubačského půlkruhu Fakulty lesnické a dřevařské. Odpolední program vyvrcholil společenským setkáním všech absolventů se členy současného vedení univerzity.

Krátké video naleznete zde

Další články v rubrice

English ☰ Menu