Připravujeme

Zlaté promoce absolventů ČZU z roku 1970
Pokud to situace spojená s pandemií Covid 19 dovolí, Zlaté promoce absolventů z roku 1970 se uskuteční v sobotu 11. září 2021 od 10:30 v nově rekonstruované aule ČZU v areálu univerzity.

Absolventi tehdejší VŠZ v Praze se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře nebo kontaktovat Terezu Zuzánkovou na telefonu 607 286 266.
Pro formulář klikněte zde: https://docs.google.com/forms/d/1qEveh5nzZMJRMogi6geoIjZan9B26MK4cYNNbovXVLU/edit

Prosíme, informujte o termínu Zlatých promocí své spolužáky, aby se tak o Zlatých promocích dozvědělo co nejvíce absolventů.

Digitalizace programu Absolventi ČZU
Po deseti letech existence programu Absolventi ČZU pracujeme na jeho lepší úrovni digitalizace. Ta přinese vyšší uživatelský komfort a nové možnosti. Termín pro spuštění nové online platformy je podzim 2021

Garden Fest (Zahradní slavnost)
Vzhledem k vývoji pandemie v roce 2020 a 2021 je další ročník Zahradní slavnosti přeložen nejdříve na rok 2022.

Zlaté promoce po 50 letech (v roce 1971)
Vzhledem k vývoji pandemie v 2021 jsou Zlaté promoce absolventů z roku 1971 přeloženy na rok 2022, pokud to situace dovolí.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu