Nová registrace do Klubu absolventů ČZU

Kontaktní údaje

Údaje o studiu

V případě více studií na ČZU uveďte nejprve údaje z naposledy absolvovaného studia.
Nejprve vyberte rok absolutoria
Nejprve vyberte rok absolutoria a fakultu

Údaje o Vašem uplatnění

Údaje o prvním a současném zaměstnání mohou napomoci uchazečům o studium a současným studentům rozšířit jejich povědomí o možném budoucím uplatnění.
Současné zaměstnání

První zaměstnání po absolutoriu

Vaše oblasti zájmu
Osobní údaje poskytnuté ze strany subjektu budou ze strany správce údajů (Česká zemědělská univerzita v Praze) zpracovány za účelem zasílání informací pro absolventy ČZU, včetně informačního newsletteru a sociologických šetření zaměřených na absolventy ČZU v Praze, v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation /dále jen „GDPR“/ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce údajů: https://gdpr.czu.cz/.
Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámil s výše uvedenou informací o zpracování a ochraně osobních údajů (více na https://www.gdpr.czu.cz/cs/).
English ☰ Menu