Nová registrace do Klubu absolventů ČZU

Kontaktní údaje

Údaje o studiu

V případě více studií na ČZU uveďte nejprve údaje z naposledy absolvovaného studia.

Údaje o zaměstnání

Údaje o prvním a současném zaměstnání mohou napomoci uchazečům o studium a současným studentům rozšířit jejich povědomí o možném budoucím uplatnění.
Současné zaměstnání
První zaměstnání po absolvování

Další informace a souhlasy

O jaké aktivity na ČZU byste měl/a zájem?
Děkujeme za Váš zájem o členství v Klubu absolventů ČZU. Vaše osobní údaje, kontaktní údaje, údaje o studiu a údaje o zaměstnání jsou sbírány a uchovávány pro ověření Vašeho studia na ČZU, pro rozesílání informací od Klubu Absolventů ČZU a zahrnutí do sociologických šetření o uplatnitelnosti absolventů.
Odesláním registračního formuláře potvrzujete, že jste se seznámil s výše uvedenou informací o zpracování a ochraně osobních údajů (více na https://www.gdpr.czu.cz/cs/).
English ☰ Menu