Památné lípy vysazeny

Při příležitosti 110. výročí založení Zemědělského odboru České vysoké školy technické v Praze bylo dne 26. října 2016 vysazeno pět památných lip jako poděkování zakladatelům, dobrodincům a přátelům univerzity, akademické obci, absolventům a v neposlední řadě děkanům a rektorům naší univerzity.

Další články v rubrice

English ☰ Menu