Setkání absolventů

Dne 11. května 2015 uvítala Česká zemědělská univerzita v Praze své absolventy, kteří úspěšně ukončili studium v roce 1965. Setkání se zúčastnilo 126 tehdejších studentů z Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty a Mechanizační fakulty. Účastníci si prohlédli areál i interiéry fakultních budov, zúčastnili se slavnostní vědecké rady. Posezení v Klubu C bylo zpestřeno vystoupením univerzitního hudebního orchestru ČZU Life Orchestra a Trubačského půlkruhu Fakulty lesnické a dřevařské. Odpolední program vyvrcholil společenským setkáním všech absolventů se členy současného vedení univerzity v Klubu C.

Další články v rubrice

English ☰ Menu