Setkání absolventů Vysoké školy zemědělské po padesáti letech

V pondělí 12. května 2014 uvítala Česká zemědělská univerzita v Praze své absolventy, kteří úspěšně ukončili studium v roce 1964. Setkání se zúčastnilo 115 tehdejších studentů z Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Mechanizační fakulty a Lesnické fakulty.

Program začal již brzy po poledni. Účastníci si prohlédli areál i interiéry fakultních budov, zúčastnili se slavnostní vědecké rady a také vyslechli krátký koncert dechového tělesa ČZU Life Orchestra a Trubačského půlkruhu. Mimo standardní program se podařilo zorganizovat milé setkání s ročníkovým vedoucím studentů Agronomické fakulty s prof. Jurčou.

Odpolední program vyvrcholil společenským setkáním všech absolventů se členy současného vedení univerzity v Klubu C.

Fotografie a video ze setkání si můžete prohlédnout na níže uvedených odkazech:

Fotografie:
http://ka.czu.cz/cs/?r=6559
 
Video:
http://video.czu.cz/CAVP/ABSOLVENTI_50_2014.mp4
http://video.czu.cz/CAVP/ABSOLVENTI_50_2014.wmv

Další články v rubrice

English ☰ Menu