Setkání absolventů ČZU po padesáti letech dne 21.5.2012

Padesát let od ukončení vysoké školy oslavila společně s představiteli fakult a univerzity třetina absolventů tehdejší Vysoké školy zemědělské.

V pondělí 21. května 2012 proběhlo v návaznosti na slavnostní zasedání vědecké rady ČZU již tradiční setkání absolventů. Přes sedm desítek bývalých studentů si se zájmem prohlédlo dnešní zázemí fakult, zúčastnili se vědecké rady a večer se setkali s členy vedení univerzity i jednotlivých fakult v kruhové hale. Rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., bývalé absolventy srdečně uvítal a vyzdvihl, že ČZU je kamennou univerzitou s dlouhou tradicí, která letos slaví 60. výročí osamostatnění a založení samostatné Vysoké školy zemědělské. Zároveň však dodal, že školu a její tradici tvoří konkrétní lidé – akademičtí pracovníci, studenti, a také absolventi, kteří zůstávají se školou v kontaktu. „Naši školu charakterizuje tradice partnerských vztahů, které trvají. Díky dlouholeté poctivé práci a dobrým vztahům vzniká tradice, vytváří se kvalita, která se promítá i do vysoce nadprůměrného uplatnění absolventů na trhu práce.“

V úvodu setkání také představili děkani a ředitelé jednotlivé fakulty a instituty, nastínili rozšíření palety studijních oborů, vyzdvihli rostoucí počet zájemců o studium i absolventů. Jako poslední promluvil ředitel Institutu vzdělávání a poradenství prof. Ing. Milan Slavík, CSc., který svými závěrečnými slovy jednoduše vystihl to, o co jde celé univerzitě: „Dobře připravit studenty po stránce odborné i lidské.“ A že se to univerzitě daří, zmínil i rektor prof. Ing. Jiří Balík při slavnostním přípitku: „Mám velkou radost, když dnes mohu vidět plody mnohaleté práce. Nejprve jsme při vědecké radě předali diplomy úspěšným absolventům doktorského studia a novým docentům. Dnes jsme také poprvé udíleli zvláštní cenu pro nejlepší studenty pojmenovanou po prvním děkanovi profesoru Stoklasovi a vyvrcholením je setkání s vámi – absolventy, kteří dodnes na školu vzpomínáte v dobrém. Přeji nám všem a především univerzitě, aby byla tak vynikající, abychom si všichni mohli po padesáti letech říci, že to byla nejlepší škola, na které jsme mohli studovat!“ Výbornou atmosféru v kruhové hale doladilo vystoupení tria trubačů z Fakulty lesnické a dřevařské i občerstvení, které samozřejmě zahrnovalo víno ze školních vinic a pivo ze školního pivovaru.

Další setkání absolventů na ČZU, tentokrát po pětadvaceti letech, je plánováno na září tohoto roku.

Další informace o registrace do Klubu absolventů ČZU je na ka.czu.cz ...

Další články v rubrice

English ☰ Menu