Absolventi z roku 1961 se setkali na ČZU

První akcí nově zřízeného Klubu absolventů bylo 1. společenské setkání těch, kteří promovali před padesáti lety, s vedením univerzity a zaměstnanci. Dne 16. května 2011 dorazilo do Suchdola 84 absolventů ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí, tedy téměř polovina z celkového počtu oslovených studentů.
 
Setkání proběhlo v přátelské atmosféře a všem zúčastněným se líbil připravený program. Pamětníci si prohlédli dnešní vybavení fakult a vůbec prostředí univerzitního kampusu, zúčastnili se slavnostní vědecké rady, společně se vyfotili s vedením univerzity, fakult a institutů a na závěr program vyvrcholil společným posezením v Kruhové hale.
 
Několika absolventům nedovolily zdravotní důvody účastnit se setkání. Poslali velmi milé dopisy se žádostí o zaregistrování do Klubu absolventů. Už z těchto důvodů se ČZU domnívá, že rozhodnutí uspořádat setkání absolventů bylo správné, a proto univerzita bude v těchto aktivitách pokračovat.
 
Informace o klubu a možnostech registrace naleznou zájemci na webových stránkách www.ka.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu