2. společenské setkání absolventů ČZU

Dne 16. září 2011 se konalo v prostorách České zemědělské univerzity v Praze 2. setkání absolventů, kteří ukončili studium na Vysoké škole zemědělské v Praze v r. 1986. Pozvání přijalo více jak 200 absolventů Agronomické, Provozně ekonomické a Mechanizační fakulty. V rámci odpoledního programu se absolventi seznámili s prostředím, které se za posledních 25 let výrazně změnilo a večer se sešli s vedením univerzity na společenském večeru v menze ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu